INFORMACIÓN XERAL FORMACIÓN AVALIADORES/AS | INFORMACIÓN GENERAL FORMACIÓN EVALUADORES/AS

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon
A formación realizarase o sábado 29 de febreiro no Centro Don Bosco de Compostela. Rúa Belvís 2, Santiago de Compostela.
La formación se realizará el sábado 29 de Febrero en Centro Don Bosco de Compostela. Rúa Belvís 2, Santiago de Compostela.
 
Os obxectivos da formación son os seguintes:
  • Dotar aos avaliadores/as das nocións básicas sobre o contexto xeral das aprendizaxes ao longo da vida e os procesos de recoñecemento e validación das competencias adquiridas mediante a educación non formal e a aprendizaxe informal.
  • Preparar ós/ás participantes para a súa función como avaliadores/as de competencias.
  • Dar a coñecer o marco xeral do Proxecto Reconoce e capacitar ás persoas avaliadoras para o desenvolvemento das tarefas encomendadas.
 
Los objetivos de la formación son los siguientes:
  • Dotar a los evaluadores/as de las nociones básicas sobre el contexto general de los aprendizajes a lo largo de la vida y los procesos de reconocimiento y validación de las competencias adquiridas mediante la educación no formal y el aprendizaje informal.
  • Preparar a los/as participantes para su función como evaluadores/as de competencias.
  • Dar a conocer el marco general del Proyecto Reconoce y capacitar a las personas evaluadoras para el desarrollo de las tareas encomendadas.
 
 

Contacta

Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España
C/ Alcalá, 164 - 3º 28028 Madrid
Tlfno. 91 005 91 91
reconoce@reconoce.org